Obchodné a reklamačné podmienky

Návrat na hlavnú stránku

1. Vymedzenie pojmov

2. Všeobecné ustanovenia

3. Objednávka

4. Storno objednávky

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6. Kúpna cena, platby

7. Dodacie podmienky

8. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.budylukas.sk

11. Ochrana osobných údajov

12. Záverečné a prechodné ustanovenia


V prípade akýchkoľvek otázok, dodatkov k objednávke ma neváhajte kontaktovať